Trivselregler

Lekplats:
Sandlådor är utrustade med lock för att skydda dem mot väder och katter. Dessa hjälps vi åt att sätta tillbaka när våra barn har lekt klart för dagen.

Fester:
Fester är trevliga. Om man ska ha en fest som tros bli högljudd är det bra om man visar hänsyn och meddelar sina grannar dagarna innan. I övrigt gäller samma regler här som i alla gemensamma bostadsområden.

Parkering:
Det finns fem gästparkeringar på området, vilka är utmärkta. Var vänliga att respektera att dessa är parkeringar avsedda för besökande. I övrigt gäller att man parkerar så att inte andra hindras att komma in och ut.

Motorvärmaruttag:
Om ni vill nyttja motorvärmaruttagen skriver ni på ett kontrakt och en avgift läggs till hyran. Kontrakten finns hos Ordförande Stig Hävelid, Vintergatan 61. Av hänsyn till nyfikna barn ska motorvärmaruttagen alltid vara låsta och motorvärmarkablar får ej hänga kvar när uttagen inte används.

Bilkörning:
Kom ihåg att köra försiktigt på Vintergatan och inom området. Det finns många barn här.

Cykelställ, parkbänkar, grillplatser och liknande:
Varje hus ansvarar för inköp och kostnader för detta. Flyttbara anordningar kan placeras ut utan styrelsens tillstånd. Om ett hus däremot till exempel vill göra en permanent uteplats/grillplats krävs styrelsens godkännande. Lämna in en kort beskrivning eller ritning i brevlådan i soprummet.

Grillning:
Att grilla är både gott och trevligt. På balkongerna får dock endast elgrillar användas på grund av brandrisk. På de allmänna ytorna och på de egna uteplatserna går det bra att använda kolgrill.

Trädgårdsskötsel:
Regler för hur gräsmattan, rabatterna och buskarna ska skötas finns att läsa i soprummet och varje hus hjälps åt med området närmast respektive hus. Gräsklipparna förvaras i de gemensamma förråden. Varje hus står för bensin själva. Miljöbensin skall användas för miljöns skull och maskinerna ska alltid vara fulltankade när de sätts tillbaka i soprummet.

Sopsortering:
I soprummet kastas brännbara och komposterbara sopor. Grovsopor, kartonger och liknande får av ekonomiska och miljömässiga skäl varken kastas i sopkärlen eller läggas på sidan om.

Häck:
Undvik att passera genom områdets häck utan använd istället befintliga gångvägar.

Avrinningsväg till golvbrunn:
För att begränsa eventuella vattenskador i framtiden, måste avrinningsvägen till avloppet alltid hållas öppen. Den som till exempel använder sig av vattenskydd vid duschen måste alltså hädanefter öppna eller ta bort detta efter avslutad duschning.

Synpunkter och andra meddelanden till styrelsen:
Lämnas i brevlådan i soprummet.

Olämplig parkering