Föreningen


De lägenheter som hör till Bostadsrättsföreningen BoKlok Fenix i Enköping är producerade av Skanska i enlighet med BoKlok-konceptet. Ni kan läsa mer om detta koncept på www.boklok.com. De första lägenheterna stod klara för inflytting strax före julen 2004, och de sista under våren 2005.

Föreningen ligger i Enköpingstadsdelen Gånsta som trots sin närhet till Enköpings stadskärna (ca 3 km) ligger lantligt beläget med närhet till skog och annan natur. Mälaren och badplatsen Bredsand finns på cykelavstånd (ca 5 km). Omgivande bebyggelse utgörs till största delen av villor - också dessa av nyare modell. Under rubriken 'Hitta till oss' i menyn till höger återfinns en karta som visar vart föreningens hus är lokaliserade.
Föreningen omfattar 36 lägenheter varav en tredjedel är 2:or (50m²), en tredjedel 3:or (63 m²) och resten 4:or (75 m²). En karta över området samt planlösningar för de olika lägenheterna återfinns under rubriken 'Planlösningar' i menyn till höger.
Föreningen har god ekonomi.