Styrelsen
Stig Hävelid,
Ordförande
(Vintergatan 61)
Gun-Britt Karlström,
Sekreterare
Berndt Lindberg,
Kassör

Johan Mähler,
Vice Ordförande
(Vintergatan 49)
Sören Larsson,
Ledamot
(Vintergatan 29)
Annika Åkerlund,
SuppleantGuy Karlström,
SuppleantStyrelsens medlemmar har utsatts för en fotograf som utan förvarning förevigat dem med tämligen bristfällig kompetens. Detta har medfört att styrelsemedlemmarnas skönhet icke tillfullo åskådliggörs ovan.

För att få kontakt med styrelsen pratar man lämpligen med någon av oss, eller lämnar ett meddelande i styrelsens brevlåda i soprummet. Har Ni synpunkter på websidan kan Ni maila till webmaster@boklokfenix.se
Enligt stadgarna skall föreningen bestå av tre till fem ordinarie ledamöter samt en till fyra suppleanter. Tills dess att styrelsen beslutar något annat kallas även suppleanter till styrelsemötena. Är Ni intresserad av att sitta i styrelsen nästa år, lämna intresseanmälan i styrelsens brevlåda i soprummet eller ta direkt kontakt med den valberedning som utsågs på föregående årsmöte.